Σεμινάρια από την Draeger Hellas A.E.

H Draeger Hellas A.E. παρέχει με αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές την εκπαίδευση στα προϊόντα του μητρικού οίκου  Draeger.

Η εκπαίδευση παρέχει στους πελάτες μας την δυνατότητα να γνωρίσουν σε βάθος το κάθε προϊόν τόσο από τεχνικής πλευράς όσο και αναφορικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του. Το αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης είναι η μακροημέρευση των προϊόντων λόγω της συνεχούς συντήρησης και ελέγχου από τον εκπαιδευμένο πελάτη αλλά και η άμεση διαπίστωση τυχόν βλαβών & δυσλειτουργιών που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας.

H Draeger Hellas A.E.

  • παρέχει συνεχή, δια βίου εκπαίδευση αλλά και ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όλων των εκπαιδευτών.
  • εφαρμόζει όλα τα επίσημα πρωτόκολλα συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας.
  • υποστηρίζει  άμεσα (μέσω τεχνικών ενημερώσεων) όλες τις τυχόν διορθώσεις, αναβαθμίσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στη Ελλάδα και έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και αρτιότερη για τους χρήστες λειτουργία, σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας της Draeger, αλλά και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διασφάλισης Ποιότητας των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών.
  • διατηρεί βάση δεδομένων των εκπαιδευμένων πελατών έτσι ώστε να τους γνωστοποιεί την ανάγκη αναθεώρησης των πιστοποιητικών τους μετά από τρία χρόνια καθώς και να τους παράσχει όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις εφόσον αυτό απαιτείται.
  • πιστοποιεί με βεβαίωση εκπαίδευσης για την ασφαλή & ορθή λειτουργία , τη συντήρηση ή το service των προϊόντων μας τους πελάτες που εκπαιδεύονται στο παραπάνω προγράμματα.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επιμόρφωσης των πελατών μας εκπονούμε σεμινάρια τριών επιπέδων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις μας.

Ποια είναι η Draeger Hellas S.A.